Co nepatří do kontrolního hlášení?

Je důležité si uvědomit, že existují určité informace, které se neuvádí v kontrolním hlášení k DPH, avšak v daňovém přiznání je jejich přítomnost nezbytná.

Následující položky se neuvádí do kontrolního hlášení k DPH protože tam zkrátka neplní žádný účel k němuž je kontrolní hlášení určeno.

 • Dovoz zboží (ř7 přiznání k DPH)
 • Dodání zboží do EU (ř20)
 • Poskytnutí služby do EU (ř21)
 • Vývoz zboží (ř22)
 • Dodání auta neplátci do EU (ř23)
 • Zasílání zboží (ř24)
 • Ostatní plnění (ř26, s výjimkou investičního zlata)
 • Třístranný obchod (ř30, ř31)
 • Dovoz zboží osvobozený podle § 71g (ř32)
 • Odpočet při dovozu, kdy správcem je celní úřad (ř42)
 • Nárok na odpočet z ř43 a ř44
 • Korekce odpočtů (ř45)
 • Hodnota pořízeného majetku (ř47)
 • Plnění osvobozená (ř50)
 • Údaje o krácení odpočtu (ř51, ř52 a ř53)
 • Úpravy odpočtu (ř60)
 • Vrácení daně (ř61).

Pamatujte, že platí pravidlo, že všechny informace uvedené v kontrolním hlášení k DPH musí být také zahrnuty v daňovém přiznání, ale obráceně věc neplatí a kontrolní hlášení nezahrnuje všechny informace, které jsou požadovány v přiznání k DPH.

Jednoduše řečeno, daňové přiznání přináší jinou informaci o daňových záležitostech podnikatele než kontrolní hlášení. Oba dokumenty však plní důležité funkce, ale přiznání k DPH musí plátce DPH podávat vždy. U kontrolního hlášení, může nastat situace, kdy uvedená dokumentace nemusí být podána.