Kdy podat první přiznání k DPH?

Podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je každý plátce DPH povinen podávat pravidelně opakovaně přiznání k této dani. Tato povinnost nastupuje nejpozději 25 dní po skončení zdaňovacího období. Je důležité si uvědomit, že všichni nově registrovaní plátci DPH automaticky ze zákona přechází na měsíční zdaňovací období. To znamená, že DPH musíte přiznávat každý kalendářní měsíc. První přiznání k DPH je pak nutné odevzdat finančnímu úřadu do 25 dnů od data registrace.

S podávaným přiznáním současně přichází i povinnost platby daně

Neméně důležité je zároveň nezapomenout na zaplacení DPH. Pro platbu DPH platí stejné termíny jako pro podání přiznání k DPH. Za určitých okolností a při splnění specifických podmínek se můžete stát čtvrtletním plátcem a podávat přiznání a platit daň na čtvrtletní bázi.

Mějte na paměti, že přiznání k dani musí registrovaný plátce podávat i za období, kdy mu daňová povinnost nevznikla a neuskutečnil v daném období žádnou transakci podléhající DPH.