OSVČ už nebudou mít povinnost registrace k dani z příjmů

Od roku 2024 má zcela nově dojít ke zrušení registrační povinnosti poplatníků OSVČ k dani z příjmů fyzických osob. Toto rozhodnutí přijala vláda v rámci konsolidačního balíčku daňových změn. Tím se odstraní nutnost, aby začínající OSVČ podávali registraci k dani z příjmu na finančním úřadě. Zrušení bude platit též pro OSVČ v režimu paušální daně. Plánováno je také zrušení registrační povinnosti pro plátce daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou povinni srážet daň podle zvláštní sazby daně, a pro ty, kteří srážejí úhradu na zajištění daně. Hlavním důvodem pro tyto změny je snaha o snížení administrativní zátěže určitých druhů subjektů, při kterých má správce daně možnost získávat potřebné informace z jiných zdrojů.

Podnikající právnické osoby se povinnosti registrace nezbaví

V zákoně však bude nadále platit registrační povinnost poplatníka daně z příjmů právnických osob a plátce daně ze závislé činnosti, včetně těch, kteří srážejí daň podle zvláštní sazby daně. Přesto se v budoucnu počítá i s možností zrušení těchto povinností. Tyto plánované změny budou platit až do spuštění projektu individualizace na dani z příjmů ze závislé činnosti.

To, že daňová povinnost OSVČ nevznikla musí poplatník povinně sám oznamovat

Je důležité poznamenat, že v případě, kdy poplatníkovi nevznikne daňová povinnost, bude stále nutné podat oznámení. To platí i pro období po ukončení dané činnosti. Bez tohoto oznámení by správce daně nebyl informován o tom, že již nemůže očekávat daňové přiznání od daného poplatníka. Tato povinnost vyplývá ze zrušení registrační povinnosti a s ní související povinnosti hlásit změny údajů o registraci.