Co patří do souhrnného hlášení?

Formulář pro souhrnné hlášení je stále rozdělen do tří částí. První sekce vyžaduje identifikaci daně z přidané hodnoty a období, za které se hlášení podává. Druhá, střední sekce, se zaměřuje na vyplnění konkrétních údajů týkajících se DPH. Třetí, finální sekce, je určena pro podpis oprávněné osoby, tj. osoby, která hlášení podává.

Přestože je obsah první a poslední části dokumentu pro plátce celkem jednoduše odvoditelný, druhá střední část může vyvolávat otázky. Přesto jsou údaje, které se do střední části vyplňují, těmi nejzásadnějšími a v dokumentu nesmí chybět.

Tato střední část musí vždy obsahovat pět klíčových položek

  1. Kód země EU, který slouží k identifikaci země, od které jste obdrželi zboží nebo služby. Tento kód je tvořen dvěma klíčovými písmeny z názvu země.. Seznam kódů je k dispozici v přiložených pokynech.
  2. DIČ dodavatele zboží nebo služby, v zahraničí známé jako VAT number. Toto číslo je třeba uvést bez kódu země, mezer, čárek a teček.
  3. Kód plnění, který se skládá ze tří čísel a identifikuje důvod podání souhrnného hlášení.
  4. Počet uskutečněných transakcí pro jednoho odběratele během daného zdaňovacího období. Tedy počet dokladů, které jste byli povinni vystavit za každé zboží a službu, včetně opravných dokladů.
  5. Celková hodnota plnění v Kč, zaokrouhlená nahoru na celé koruny. Tuto hodnotu uvádějte bez symbolu Kč.

Důležitým pravidlem je, že souhrnné hlášení se podává výhradně elektronicky, a to buď přes portál finanční správy, nebo datovou schránkou. Všechny údaje uvedené v souhrnném hlášení je třeba později uvést také v přiznání k DPH.