Co je souhrnné hlášení DPH?

Souhrnné hlášení k DPH je dokument, který podrobně vypovídá o dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb do jiného státu Evropské unie, případně o přemístění majetku do jiného členského státu Evropské unie. Tento dokument slouží členským zemím Evropské unie jako kontrolní mechanismus pro zajištění správného zdanění poskytnutých plnění v rámci unie.

Podávání tohoto dokumentu je ze zákona o DPH povinné pro podnikatele, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby do jiného státu Evropské unie. Tyto subjekty jsou povinny toto hlášení podávat pravidelně.

Informace ohledně podávání souhrnného hlášení k DPH i formuláře k danému úkonu lze samozřejmě nalézt také na webu Finanční správy zde.