Kdo je nespolehlivý plátce DPH?

V rámci legislativy daně z přidané hodnoty (DPH) se jako nespolehlivý plátce DPH označuje jedinec nebo firma, která značně zanedbává své daňové povinnosti. Takový subjekt je následně finančním úřadem prohlášen za nespolehlivého plátce a zapsán do veřejného registru.

Podrobnější vymezení toho, kdy a proč se subjekt stává nespolehlivým plátcem DPH, najdete v paragrafu 106a zákona o DPH. Ten uvádí, že nespolehlivým plátcem se stane ten, kdo vážně narušuje své daňové povinnosti a o kterém daňový správce rozhodne, že je nespolehlivý.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím finančního úřadu, že jste nespolehlivým plátcem můžete se odvolat do 15 dnů od data doručení rozhodnutí. Toto odvolání má obvykle odkladný účinek, ale v případě „důvodů hodných zvláštního zřetele“ může být odkladný účinek daňovým správcem vyloučen.

Pokud se nespolehlivá osoba stane plátcem DPH, automaticky se stává nespolehlivým plátcem. Jestliže se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce zapojí do skupiny, celá tato skupina je následně považována za nespolehlivého plátce.