Proti nespolehlivým plátcům DPH existuje obrana

Nespolehlivý plátce DPH je definován jako jedinec nebo korporace, který opakovaně selhává nebo nesprávně plní povinnosti vázané k DPH. V současném složitém ekonomickém období se nespolehlivých plátců objevuje stále více, a je tedy důležité pro příjemce plnění, znát možná rizika i obranné mechanismy pro obchodování s nespolehlivými plátci DPH.

Když je uskutečněn obchod s nespolehlivým plátcem DPH, tak je příjemce plnění zodpovědný za neuhrazenou daň. Riziko uzavření kontraktu s nespolehlivým plátcem DPH je pro podnikatele značné, a proto je nezbytné chápat, jaké může mít důsledky. Tímto důsledkem je nejčastěji povinnost ručit za neuhrazenou daň, pokud nespolehlivý plátce DPH nezaplatí. Tím pádem finanční úřad vymáhá tuto neuhrazenou daň od příjemce plnění. Ručení za neuhrazenou daň je mandatorní a je stanoveno v § 109 odstavci 3. zákona o DPH. Ručení nastává od okamžiku přijetí plnění či poskytnutí úplaty za toto plnění, pokud již v tomto okamžiku je zveřejněna informace, že poskytovatel je nespolehlivým plátcem.

Proti nespolehlivým plátcům pomáhá prověřování a institut zajištění daně

Ochrana před nespolehlivými plátcům DPH je možná prostřednictvím kontroly obchodních partnerů a skrze tzv. zajištění daně. Prvním způsobem je prověřit obchodní partnery ohledně jejich dodržování DPH povinností ještě před uzavřením obchodní dohody. Toto prověření lze provést elektronicky přes Registr DPH. Další možností je využít legislativně stanovené zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Tato metoda umožňuje příjemci daně zaplatit daň za nespolehlivého plátce přímo finančnímu úřadu.