Co všechno se musí danit?

Je velmi důležité porozumět tomu, co všechno se musí danit. Může to být poměrně zmatené, protože daně se mohou vztahovat na velké množství různých věcí.

V první řadě je třeba danit příjmy. To zahrnuje jak mzdy a platy ze zaměstnání, tak také příjmy z podnikání, ale také například příjmy z nájmu. Tuto daň obvykle nazýváme daní z příjmu fyzických osob. Daňová sazba se může lišit v závislosti na výši příjmu, což je známo jako progresivní daňové sazby.

Dalšími položkami, které, podléhají dani jsou nemovitosti. Daně z nemovitosti jsou často významným zdrojem příjmů pro místní úřady a mohou se vztahovat na domy, byty, ale také na pozemky. Pokud se jedná o prodej nemovitosti a nejde o prodej osvobozený od daně, tak přichází na řadu povinnost samozřejmě peníze utržené za daný prodej zdanit opět daní z příjmu.

Daň z příjmů se samozřejmě týká i právnických osob a vztahuje se na firmy a korporace. Tato daň se obvykle vypočítává z čistého zisku, který firma vygeneruje. Zahrnuje také dividendy, které jsou vyplaceny akcionářům.

Dále existují daně z prodeje, které se často označují jako DPH (daň z přidané hodnoty). Tyto daně se platí z prodaných zboží a služeb a obvykle je platí konečný spotřebitel.

Je také důležité vzpomenout na cla a dovozní daně, kterými se zdaňuje zboží dovezené do země. Tyto daně mohou ovlivnit cenu zboží a mohou být nástrojem obchodní politiky. V neposlední řadě existují speciální daně, jako jsou například spotřební daně, které zajišťují zdanění produktů, jako je alkohol, tabák nebo benzín.

Pravidla zdanění jsou vždy určena zákony

Pravidla, která definují, co a jak má být zdaněno, jsou pečlivě stanovena řadou příslušných zákonů.

Jsou to především:

Napsat komentář