Daň z nemovitosti se zvýší i přes úpravu konsolidačního balíčku

Jednou ze změn, na kterou se v roce 2024 musí připravit majitelé nemovitostí je zvýšení daně z nemovitostí čili novější terminologií zvýšení daně z nemovitých věcí v roce 2024. Uvedené zvýšení nastane v rámci takzvaného konsolidačního balíčku úsporných daňových opatření, která mají snížit vysoké zadlužení státu. Podoba onoho balíčku se sice zatím ještě upravuje, ale i přes úpravy už je jasné, že zvýšení daně z nemovitostí přijde a nebude pro všechny poplatníky stejné.

Konsolidační balíček původně počítal s zavedením nového nástroje: státního koeficientu. Tento koeficient by měl hodnotu 1 a celý jeho výnos by připadl státu jako příjem. K tomuto koeficientu by se přičetla stávající daň bez místního koeficientu a tato suma by poté byla přičtena k dani z nemovitých věcí. Tento návrh byl postaven na předpokladu, že by tímto způsobem došlo k zvýšení příjmů státu.

Nakonec však. po náročných jednáních vlády bylo rozhodnuto o jiném způsobu řešení. Nově se tedy stanovilo, že veškerý výnos z daně z nemovitých věcí zůstane obcím. Zároveň byla také dohodnuta změna v systému rozpočtového určení daní, která povede k přerozdělení příjmů ze sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi tak, aby byl stát finančně lépe zajištěn. Státní koeficient tak nahradí zvýšení všech sazeb v průměru na 1,8 násobek.

Státní koeficient nebude, ale hrozí nerovnost mezi poplatníky


Tato změna však znamená, že daň z nemovitostí se v průměru zvýší více, než bylo stanoveno v původním návrhu. balíčku Jenže uvedená úprava bude také znamenat, že dopady těchto opatření budou mít různý vliv na majitele nemovitostí v různých obcích. Tato změna bude nakonec výhodnější pro poplatníky, kteří mají nemovitost v obci, kde místní koeficient není stanoven, protože ti budou na dani platit méně, než poplatníci v obci, kde místní koeficient stanoven je.

Navrhovaný systém také dává obcím možnost stanovit místní koeficient nižší než 1, přičemž nejnižší hodnota, kterou mohou nastavit, je 0,5 a maximální hodnota zůstává 5. Koeficient lze nastavit na desetinné místo. Tato možnost umožňuje obcím snížit daň svým občanům. Jenže při uvedeném postupu by se zase obec připravovala o vlastní příjem. Výše zmíněná úprava chce poskytnout obcím větší flexibilitu v rozhodování o daních, ale nebude to rozhodování snadné.