Jak zjistit koeficient daně z nemovitosti?

Pokud potřebujeme zjistit koeficient daně z nemovitosti, je nutné vědět, co tento koeficient představuje a jak se vypočítává. Od 1. ledna 2021, v souladu se zákonem č. 609/2020 Sb., má obec právo stanovit místní koeficient. Tento koeficient může obec určit pomocí obecně závazné vyhlášky, která se vztahuje na všechny nemovité věci na území celé obce nebo na všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce. Hodnota tohoto místního koeficientu se může pohybovat v rozmezí od 1,1 do 5, přičemž tento koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

S vyhledáním koeficientu pomůže web Finanční správy ČR

Tento výše popsaný postup je možný díky právní úpravě, která platí od 1. ledna 2021. Tato úprava umožňuje stanovit místní koeficient i pro nemovité věci na území jednotlivých částí obce a to v širším rozmezí od 1,1 do 5.

Místním koeficientem se vždy vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, případně jejich souhrny. Existují však výjimky, na které se tento koeficient nevztahuje. Mezi takové výjimky patří pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, které jsou uvedené v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí.

Pokud hledáte konkrétní koeficienty pro danou obec, můžete je najít v aplikaci Moje daně na webu Finanční správy Vyhledání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí. V této aplikaci jsou pro každé zdaňovací období zveřejněny aktuální koeficienty pro jednotlivé obce.

Napsat komentář