Kdo platí daň z nemovitosti když je více vlastníků?

V kontextu daní z nemovitosti se nejednou řeší otázka, kdo je povinen tuto daň zaplatit, pokud nemovitost vlastní více osob. Jedná se o situaci, která může nastat například v případě manželských párů, sourozenců, spoluvlastníků bytových jednotek nebo firem, které společně vlastní konkrétní nemovitost.

Daň z nemovitosti musí vždy hlídat i řešit jeden z více vlastníků

V první řadě je důležité zdůraznit, že povinnost zaplatit daň z nemovitosti je spojena s konkrétním rodným číslem nebo identifikačním číslem osoby (IČO). To znamená, že i když nemovitost vlastní více osob, daňové přiznání se podává pouze na jednoho z nich, který se tím stává i odpovědný za platbu daně.

Například v případě, kdy nemovitost vlastní manželé nebo dva sourozenci a rozhodují se, kdo z nich bude podávat daňové přiznání a zaplatí tuto daň je nesmírně důležité, aby si spoluvlastníci tuto záležitost jednoznačně určili a vyjasnili mezi sebou nejlépe písemnou dohodou. Finanční úřad v tomto případě nezajímá, jak si tuto daňovou povinnost vlastníci mezi sebou rozdělí nebo jaký mají dohodnutý podíl na vlastnictví nemovitosti.

Pokud je vlastníků více, je nejlepším řešením jmenovat společného zástupce. Tento zástupce pak vůči finančnímu úřadu vystupuje jako jediný plátce daně z nemovitosti a na něho se připisuje celá daňová povinnost. V zájmu předcházení nejasnostem či sporům je doporučováno si onoho zástupce určit za spolupráce odborníka z oblasti práva.

Závěr, který z uvedených řádků jasně vychází je že na jednu nemovitost připadá vždy jeden plátce daně. Tento plátce je identifikován svým rodným číslem nebo IČO. Nezáleží na tom, kolik osob je vlastníkem nemovitosti, daň z nemovitosti platí vždy jedna z nich, která byla určena jako plátce daně.

Další otázky ohledně platby daně z nemovitosti si můžete na těchto stránkách ujasnit také třeba v článku:

Co se stane když se nezaplatí daň z nemovitosti? Článek naleznete v rubrice Ostatní informace.

Napsat komentář