Koeficient daně z nemovitosti půjde určit i k jednotlivé nemovitosti

Vláda se chystá v rámci konsolidačního balíčku, přinést také velmi zásadní novinky v oblasti daně z nemovitých věcí. Těmito novinkami má být mimo jiné i zavedení nového státního a inflačního koeficientu, které budou mít samozřejmě vliv na výpočet daně z nemovitých věcí. Změny taktéž umožní snížení místního koeficientu pod hranici jedna. Uvedený krok by mohl významně ovlivnit oblast místních daní v obcích.

Koeficient daně pro jednotlivé stavby půjde nově zavést opatřením obecné povahy

V současné době lze místní koeficient určit pouze obecně závaznou vyhláškou. Toto platí pro všechny nemovité věci nacházející se na území celé obce nebo na území jednotlivé části obce. Vláda však v rámci výše zmíněného balíčku plánuje umožnit obcím stanovit místní koeficient na základě jiných kritérií. Nově bude možné určit koeficient pro jednotlivé druhy zdanitelných staveb a jednotek. Toto může zahrnovat například rekreační domy nebo nemovitosti užívané pro podnikání.

Vládní plán také zahrnuje možnost pro obce stanovit místní koeficient pro libovolně, ale odůvodněně stanovený výčet nemovitých věcí. To by mělo být provedeno opatřením obecné povahy. Přestože obecně závazná vyhláška má zůstat primárním nástrojem pro stanovení místního koeficientu, opatření obecné povahy budou moci být využívána v specifických případech.

Vydání takového opatření obecné povahy má podle vládního plánu spadat do působnosti zastupitelstva obce. Tento krok by měl umožnit obcím reagovat flexibilněji na specifické situace a potřeby jednotlivých obcí a regionů.

Ministerstvo financí zdůrazňuje, že popsaná novinka nepředstavuje nebezpečí korupčního rizika nebo šikany, protože jde o změnu vyváženou zvýšenou mírou ochrany subjektů dotčených opatřením obecné povahy. V praxi tato vyšší míra ochrany znamená například možnost podání podnětu k zahájení přezkumného řízení podle správního řádu.

O tom co se stane, když se nezaplatí daň z nemovitosti si můžete na tomto portálu přečíst také. Vše důležité ohledně daně z nemovitosti lze zjistit také na webu Finanční správy ČR.

Napsat komentář