Daň z příjmů 23% se v roce 2024 bude týkat většího počtu fyzických osob

Úsporná daňová opatření obsažená v konsolidačním balíčku, která nabydou platnosti od roku 2024, přinesou několik změn. Jednou z nich bude fakt, že větší počet lidí bude povinen platit daň z příjmů na vyšší úrovni 23% čili takzvanou progresivní daň.

V roce 2023 jsou 23% daní z příjmu zatíženy příjmy fyzických osob, pokud překročí 48násobek aktuální průměrné mzdy. Od roku 2024 se však tento limit sníží na 36násobek průměrné mzdy.

Daň z příjmů ve vyšší sazbě se bude odvádět již z měsíční mzdy 131 901 Kč

Očekává se, že průměrná mzda v roce 2024 vzroste oproti předchozímu roku na 43 967 Kč. To znamená, že vyšší sazbou daně z příjmů budou zatíženy příjmy od částky 1 582 812 Kč ročně, což je ekvivalentní 131 901 Kč měsíčně.

Typy příjmů daňových poplatníků, na které se tato daň vztahuje, se oproti předchozímu období nezmění. To znamená, že vyšší sazba daně bude nadále aplikována nejen na příjmy ze zaměstnání a podnikání, ale také na příjmy z pronájmu a kapitálového majetku.

Fyzické osoby s příjmy pod 36násobkem průměrné mzdy budou nadále ze svých příjmů odvádět daň patnáctiprocentní

Pro fyzické osoby, jejichž příjmy nedosáhnou nově stanoveného limitu 36násobku průměrné mzdy, nebude se v roce 2024 nic měnit. Příjmy nižší než uvedený limit budou nadále zdaněny 15% daní z příjmu.