Kdy se platí daň z příjmu 23%?

Daň z příjmu je základním zdrojem financování státního rozpočtu a každý občan, který dosahuje určitého příjmu, je povinen tuto daň platit. V České republice je sazba daně z příjmu 15 procent nebo 23 procent, podle výše příjmů.

Daň z příjmu 23 procent se vždy týká příjmů překračujících limit

V praxi nyní záležitost funguje tak, že vyšším odvodům podléhá daňový základ, který přesahuje 48násobek průměrné mzdy. Toto pravidlo se vztahuje na zisky drobných živnostníků, kteří na základě této úpravy platí a nadále budou platit patnáctiprocentní daň pokud zisk nepřesáhne státem určený limit, z částky překročené je však nutné daň ve vyšší sazbě odvést, jak z příjmů za rok 2022, tak z příjmů za rok 2023. Vysokopříjmoví podnikatelé, kteří mají daňový základ vyšší, odvádějí státu 23 procent z příjmu.

Příkladem může být podnikatel, který bude mít za rok 2023 hrubý příjem 2 000 000 korun. Z toho odvede z příjmů do 1 935 552 Kč patnáctiprocentní daň a ze zbylých 64 448 korun daň 23 procent.

Toto pravidlo však neplatí jen pro podnikatele, ale také pro zaměstnance s vyšší hrubou mzdou. Pokud jejich roční příjem přesáhne stanovený limit pro uvedený rok, platí také 23% daň z příjmu nad tímto limitem.

V roce 2023 se tedy hrubá měsíční mzda do 161 296 Kč daní 15 procenty. Pokud však hrubá mzda dosáhne vyšší částky, tak na rozdíl mezi touto mzdou a měsíčním limitem se uplatní 23% sazba daně.

Jiný článek na tomto portálu k tématu může poradit jak se počítá záloha na daň z příjmu zaměstnance.

Pro příjmy získané v roce 2023 je limit odlišný od příjmů získaných v roce 2022

Na celkové roční příjmy a zisky z roku 2022 se vztahuje limit v částce 1 867 728 Kč. Pokud příjmy a zisky za rok 2022 nepřesáhly uvedenou částku daní se v přiznání podávaném v roce 2023 sazbou 15%..pokud příjmy a zisky za rok 2022 přesahují částku 1 867 728 Kč je nutné již na ně uplatnit i vyšší sazbu daně, Vyšší sazba daně 23% se použije na část příjmu, která uvedený limit překračuje. Výše limitní částky se každým rokem mění se změnou průměrné mzdy. Proto je nutné si ověřit a uplatnit správnou výši limitu pro daný rok, aby byla daň odvedena správně.

Napsat komentář