Daňová uznatelnost podpory stravování zaměstnanců se v roce 2024 změní

Jak již většina obyvatel této země přinejmenším tuší konsolidační balíček daňových úspor, který začne být s největší pravděpodobností účinný od 1. 1. 2024 přinese mnoho změn. Změny nastanou i v daňové uznatelnosti v nejrůznějších oblastech včetně oblasti zaměstnaneckého stravování.

Nepeněžní podpora stravování zaměstnanců už nebude na straně zaměstnance zcela daňově osvobozena

Úkolem konsolidačního balíčku pro rok 2024 je získat pro stát daňově co nejvíce a bude se tak dít i na úkor daňových výhod poskytovaných zaměstnancům. Poskytování zaměstnaneckých výhod, kam patří i podpora stravování dostane od roku 2024 limit poloviny částky průměrné mzdy pro daný rok i další limity. Výhody poskytnuté v příslušném limitu budou daňově osvobozeny. Ovšem z případných výhod a odměn nad limit už bude nutné odvést daň z příjmů a také odvody na zdravotní i sociální pojištění

Jak je zde naznačeno, změna se nevyhne ani nepeněžním příspěvkům na stravování zaměstnanců poskytovaných zaměstnavatelem. Nově již nebude nepeněžní podpora, stravování zaměstnanců poskytovaného přímo ke spotřebě na pracovišti, zcela netknuta daňovými povinnostmi. Uvedené nepeněžní plnění bude zkrátka od daňových povinností osvobozeno jen do určité výše a ze všeho, co bude nad limit, bude třeba na straně zaměstnance odvést daň z příjmů i odvody na pojistné.

Daňové osvobození nepeněžní podpory stravování na pracovišti bude do výše 70 % horní hranice stravného, které může být poskytnuto zaměstnancům ve státní sféře při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Příspěvek nad daný limit bude již třeba u zaměstnance zdanit. O daňové vypořádání se samozřejmě bude starat zaměstnavatel.

Uvedená změna znamená, že nepeněžní podpora stravování zaměstnanců na tom bude stejně jako peněžní příspěvek na stravování čili stravovací paušál nebo stravenky, kterých se již nyní týkají stejné daňové povinnosti z hlediska zdanění na straně zaměstnance.