Do konce května je nutné zaplatit daň z nemovitosti!

Daň z nemovitosti je obecně známou povinností všech vlastníků bytů, domů, či pozemků. Máme zde konec května a je čas se tímto záležitostem věnovat. Zpráva je taková, že pokud jste držitelem jakékoliv nemovitosti, je nyní na čase uhradit za ni daň. To je celé hlášení, ale je zde několik detailů, které by měly být vysvětleny a rozvedeny.

Pokud jste zvyklí hradit daně tradiční cestou, tedy pomocí složenky, tak vás zde musíme upozornit na některé změny, které s tímto způsobem placení souvisejí. Pokud jste v roce 2023 nechali svou nemovitost bez povšimnutí, pak byste měli mít ve své schránce složenku nejpozději do 25. května. Pokud je tomu tak, není důvod k panice, ale i tak je lepší se na to připravit.

Platba daně totiž musí být uskutečněna do čtvrtého dne po splatnosti. Pokud tomu tak nebude, budou následovat úroky z prodlení, které mohou být vysoké. K aktuální repo sazbě 7 % se totiž přidává dalších 8 %. To je celkem 15 %, což už je částka, kterou si všimnete i v trochu plnější peněžence.

Pokud ještě stále čekáte na složenku, měli byste se obrátit na finanční úřad. Je možné, že vám ji doručili jiným způsobem, například e-mailem nebo přes SIPO. Stále více lidí totiž využívá moderní způsoby komunikace a platby, a tak je možné, že jsou vám tyto informace doručovány elektronicky.

Pokud jde o samotnou složenku, letos poprvé nebudou posílány standardní daňové složenky, ale složenky typu A. Za jejich zaplacení na České poště je nutné připočítat poplatek 52 Kč. Je tedy zřejmé, že pokud chcete ušetřit, měli byste se zaměřit na jiné způsoby platby. Platbu lze provést i přes QR kód, který je součástí složenky. Dalším možným způsobem je platba přes portál mojedane.cz, kde se přihlásíte přes Identitu občana či datovou schránku.

Pokud již máte aktivní datovou schránku, měly by vám veškeré informace o daních chodit automaticky tam. Je to velmi pohodlné a rychlé řešení, které vám umožní mít vždy přehled o svých záležitostech. Pokud jste podnikatel, živnostník, nebo OSVČ, měli byste toto řešení zvážit.

Výše daně z nemovitosti je stanovena zákonem a záleží na mnoha faktorech. Pokud jste například vlastníkem bytu, domu, nebo pozemku, a do konce minulého roku jste provedli nějaké úpravy, které změnily výměru, musíte tuto daň zaplatit. Výše daně se také liší podle toho, jestli v nemovitosti bydlíte, nebo jestli ji využíváte k podnikání.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje výši daně, je koeficient, který se stanovuje podle počtu obyvatel. To znamená, že v Praze, kde je počet obyvatel vysoký, bude koeficient vyšší, než v malé vesnici s méně než 1 000 obyvateli.

V případě, že jste vlastníkem více nemovitostí, bude vám za každou z nich zaslána samostatná složenka. Pokud je ale souhrnná částka vyšší než 5 000 Kč, můžete platbu provést ve dvou splátkách. První polovinu hradíte nyní, do konce května, a druhou do konce listopadu.

Pokud jste svůj dům neupravovali, nepřikoupili jste žádné další nemovitosti, ani jste nic nedědili, daňové přiznání podáváte jen jednou. Platí tedy stále to, které jste již kdysi jednou podali.

Vládní úsporný balíček, který byl nedávno představen, se týká i daně z nemovitosti. Daň bude v příštím roce až dvojnásobná, přičemž peníze nad rámec dosavadní daně poputují přímo do státní kasy.

Suma sumárum – máme tady konec května a je čas se zaměřit na daň z nemovitosti. Nezapomeňte na všechna pravidla a na všechny možnosti, které máte při placení daně. A hlavně – nezapomeňte ji zaplatit včas!

Napsat komentář