Dorovnávací daň od roku 2024 velké podniky nemine

Poslanci dali zelenou vládnímu návrhu zákona o dorovnávací dani, který stanovuje povinnost odvodů této daně na území České republiky. Hlavním účelem dorovnávací daně je zajištění spravedlivého zatížení daňových poplatníků a prevence proti daňovým únikům zejména do daňových rájů. Implementace dorovnávací daně je plánována pro zdaňovací období roku 2024.

Daň se bude účtovat v sazbě 15 % a bude se vztahovat na velké nadnárodní společnosti a stálé provozovny s obratem přesahujícím 750 milionů eur. Systém zahrnuje kombinaci přiřazované dorovnávací daně podle evropské úpravy a srovnatelné tuzemské dorovnávací daně. České společnosti budou povinny odvádět tuzemskou dorovnávací daň, zatímco česká mateřská entita bude nucena platit dorovnávací daň za své dceřiné entity v zahraničí.

Společnosti, jejichž primární činností není podnikání, ale poskytování služeb ve veřejném zájmu, jako například veřejná zdravotní péče, vzdělávání nebo výstavba veřejné infrastruktury, nebudou podléhat dorovnávací dani. Mezi tyto subjekty patří vládní organizace, mezinárodní instituce, neziskové organizace, penzijní a investiční fondy a další subjekty definované daným zákonem.

Dorovnávací daň si bude žádat, kromě přiznání k dani ještě podání Informačního přehledu

Subjekty povinné platit dorovnávací daň budou muset zároveň podávat daňové přiznání k této dani. Kromě toho bude třeba podat i informační přehled, který slouží jako oznámení účasti poplatníka v konkrétní společnosti. Toto oznámení bude nutné podávat bez ohledu na dosažení či nedosažení limitu pro odvod daně.