Jak dlouho se daňově odepisuje Auto 2023?

Pro vybraný hmotný majetek, včetně vozidel, existuje ještě v roce 2023 možnost využít takzvané mimořádně zrychlené daňové odpisy. Mimořádně zrychlené zvýhodněné odpisy byly vládou zavedeny kvůli nepříznivým ekonomickým podmínkám v době Covidu a následně se záležitost prodloužila kvůli válce na Ukrajině. Díky tomuto opatření lze tedy i v roce 2023 zkrátit daňový odpis nově zakoupeného vozidla pro podnikání ze standardních pěti let na pouhé dva roky.

Konkrétně to znamená, že v roce 2023 můžete daňově odepsat nově zakoupené auto za pouhých 24 měsíců, tedy za dva roky. V prvním roce se odepíše 60 % z kupní ceny vozu a v druhém roce se odepíše zbývajících 40 % z kupní ceny vozu.

Pokud se podnikatel rozhodne využít tuto možnost, je důležité, aby byl prvním, kdo dané vozidlo daňově uplatňuje. Odpisování vozidla musí začít hned v měsíci následujícím po jeho zakoupení a nesmí být přerušeno až do jeho kompletního odepsání.