Jak dodatečně uplatnit slevu na dítě?

Může se snadno stát, že poplatník zapomene uplatnit některou z daňových slev nebo odpočtů. Pokud se tak stane, je důležité vědět, že na uplatnění těchto slev nebo odpočtů je zákonem dána dvouletá lhůta v níž lze slevu uplatnit zpětně. To znamená, že pokud jsme například zapomněli uplatnit slevu na dítě, můžeme tak učinit dodatečně do dvou let od chyby.

Zvýhodnění na dítě je významnou daňovou úlevou pro zaměstnance s dětmi. Pokud jste jako zaměstnanec zapomněli uplatnit tuto slevu, můžete tudíž opomenutí napravit zpětně. Je třeba se obrátit na svého zaměstnavatele, respektive na mzdovou účtárnu, kde problém pomohou vyřešit při ročním zúčtování daně. Důležité je, že zapomenutí nahlásit a samozřejmě doložit, že na danou slevu skutečně máte nárok.

Pokud zapomene uplatnit zvýhodnění na dítě v řádném daňovém přiznání OSVČ, má taktéž možnost tuto slevu získat zpětně. To lze provést prostřednictvím opravného nebo dodatečného daňového přiznání, podle toho, kdy si danou chybu uvědomí.

Opravné daňové přiznání může OSVČ podat do konce termínu pro odevzdání daňového přiznání za dané daňové období. Pokud je to po tomto termínu, může podat dodatečné daňové přiznání. To je možné odevzdat po uplynutí řádného termínu pro podání daňového přiznání.

Také OSVČ musí v případě výše popsaného opomenutí a zpětné žádosti znovu doložit všechny dokumenty, které prokazují jeho nárok na dané zvýhodnění. To zahrnuje doklady o dítěti, o jeho věku, trvalém bydlišti a případně další informace. Doložení je pro slevu zásadní, bez prokázání zmíněnými doklady by ji nebylo možné získat.