Jak funguje odpočet DPH u automobilu?

Podnikatel, který je registrovaný jako plátce DPH a využívá v rámci své podnikatelské činnosti jeden či více automobilů, má za splnění určitých zákonných podmínek právo na odpočet DPH při nákupu těchto vozidel.

Nárok na odpočet DPH se uplatňuje prostřednictvím faktury, a to ode dne převzetí zakoupeného vozidla. Pokud je automobil pořízen na leasing, stává se klíčovým dokumentem pro uplatnění odpočtu také smlouva o leasingu. Je to právě na základě této smlouvy a v ní stanovených podmínek, které umožňují uplatnění odpočtu DPH.

Princip odpočtu DPH u automobilu je totožný s odpočtem DPH u jiných investic. To znamená, že podnikateli se díky odpočtu DPH vrátí část nákladů spojených s nákupem vozidla pro podnikání. O vrácení těchto nákladů podnikatel žádá Finanční úřad.

DPH u osobních aut se uplatňuje v poměrné výši, která odpovídá míře využití auta pro podnikatelskou činnost. Pokud je auto využíváno výhradně pro podnikání, je možné uplatnit odpočet v plné výši, tedy 100%. Jestliže je vozidlo využíváno i pro jiné účely, může se nárok na odpočet uplatnit v poměrné výši odpovídající podnikatelskému využití vozu.