Poměrný nárok na odpočet u DPH

Pokud jste podnikatel a patříte mezi plátce DPH, máte určité povinnosti spojené s touto daní. V některých případech, které specifikuje zákon, máte právo na odpočet uvedené daně z přijatých zdanitelných plnění. Ale pozor, odpočty nejsou vždy stejné. Již dříve jsme se věnovali tomu, že odpočet nemusí vždy dosáhnout plné výše a existují situace, kdy je možný pouze krácený odpočet. K tomu všemu se přidává ještě takzvaný poměrný odpočet DPH, který představuje opět jiný případ.

Poměrný odpočet daně, aneb kdy si můžete uplatnit odpočet daně v poměrné výši? To nastává, když využíváte přijaté zdanitelné plnění jak pro svůj podnik, tak pro soukromé účely. V takovém případě se uplatňuje odpočet v poměru odpovídajícímu rozsahu ekonomické činnosti.

A jak toto uplatnit? To nám říká § 75 zákona o DPH. Poměrná výše odpočtu by pak měla odrážet rozsah určený pro účely vaší ekonomické činnosti.

Odpočet daně v poměrné výši, na který má plátce nárok, se vypočítá jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění a podílu použití tohoto plnění pro účely vaší ekonomické činnosti.

Poměrný koeficient se stanovuje jako procentuální podíl a zaokrouhluje se na celá procenta směrem nahoru.

Pokud by v okamžiku uplatňování odpočtu daně nešlo určit výši poměrného koeficientu podle skutečného využití zdanitelného plnění pro soukromé a podnikatelské účely, použijete kvalifikovaný odhad. Ten se pak vyrovná v rámci přiznání k dani z přidané hodnoty na konci kalendářního roku.