Jak dlouho lze uplatnit odpočet DPH?

Nárok na odpočet DPH má samozřejmě také zákonem stanoveny lhůty od kdy do kdy je možné tuto výhodu použít. Právo na odpočet daně je možné využít poprvé v daném daňovém období, kdy byly splněny všechny potřebné podmínky. Současně je nezbytné toto právo uplatnit nejpozdněji do tří let od dokončení dané transakce.

Pokud jde o nově registrované subjekty povinné k dani, ty mají možnost uplatnit odpočet daně dokonce z transakcí za předchozích 12 měsíců, za předpokladu, že prokáží příslušnými daňovými doklady, že splňují nárok na odpočet a další nutné podmínky stanovené zákonem. Klíčovou podmínkou je, že předmět dané transakce zůstává v době registrace v jejich vlastnictví. V takovém případě je nutné uplatnit právo na odpočet daně v měsíci, kdy se subjekt stal plátcem DPH, tedy v rámci prvního daňového přiznání.