Kdo nemusí být plátcem DPH v roce 2023?

Jednoduše řečeno, v roce 2023 nemusí být podnikající fyzická osoba ani právnická osoba, plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), pokud ji zákon toto neukládá, a ani nemá zájem stát se plátcem dobrovolně. Osoba, která není plátcem DPH, většinou nemá povinnost odvádět tuto daň a plnit další s tím spojené povinnosti. Nicméně, na druhou stranu, nemá nárok na její odpočet.

V roce 2023 nemusí být plátcem DPH podnikatel, jehož roční tržby za posledních 12 měsíců nepřesáhly limit 2 000 000 Kč a ani mu tato povinnost nevzniká z jiných důvodů, jako je například nabytí obchodního závodu privatizací nebo zděděním firmy po zemřelém plátci DPH.

Jinak řečeno, plátcem DPH se podnikatel musí v roce 2023 stát jakmile se splní zákonné podmínky plátcovství. Nejběžnějším příkladem je překročení zákonného limitu ročního obratu. Jakmile se roční obrat v roce 2023 vyšplhá nad dvoumilionovou hranici, je podnikatel povinen se přihlásit k plátcovství a začít plnit s ním související povinnosti.