Jak napsat potvrzení o neuplatnění slevy na dítě?

Článek o tom, kdo může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, prozrazuje také to, že pokud mají rodiče více vyživovaných nezaopatřených dětí mohou uvedenou daňovou slevu využít oba, ale každý na jiného z potomků. Důležité však je si v daném článku všimnout i toho, že pokud chtějí zvýhodnění uplatňovat oba rodiče, musí být potvrzeno na které z dětí rodič slevu neuplatňuje.

Uplatnění zvýhodnění na dítě bude samozřejmě zapsáno v příslušné kolonce Prohlášení poplatníka k dani z příjmů či daňového přiznání, podle toho jak poplatník vypořádání s daněmi řeší. V uvedeném prohlášení či daňovém přiznání bude zapsáno jméno a příjmení a rodné číslo dítěte či dětí na které poplatník zvýhodnění uplatňuje. Pokud však má poplatník i další děti, na které zvýhodnění neuplatňuje, ale uvedenou slevu na tyto děti využívá druhý z rodičů, musí si partneři písemně potvrdit, že zvýhodnění na dané dítě neuplatní. Potvrzení o neuplatnění slevy na dítě musí být přiloženo k Prohlášení poplatníka nebo daňovému přiznání.

Potvrzení o neuplatnění daňového zvýhodnění na dítě může poplatníkovi, který slevu neuplatňuje, vystavit účetní jeho zaměstnavatele. Situaci lze však také řešit napsáním čestného prohlášení o neuplatnění slevy tím z poplatníků, který slevu uplatňovat nebude.

Na výše uvedené čestné prohlášení není stanoven formulář a píše se tedy jako individuální dokument, který musí obsahovat:

  • Jméno, příjmení, rodné číslo a adresu poplatníka neuplatňujícího slevu
  • Zdaňovací období, kterého se dokument týká
  • Jméno příjmení a rodné číslo dítěte na které poplatník slevu neuplatňuje
  • Podpis poplatníka a datum vyhotovení.