Jak OSVČ platí daně?

Osoby samostatně výdělečně činné, známé také jako OSVČ, jsou povinny platit daň z příjmů, pokud mají zdanitelné příjmy. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda mají podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost.

Daň z příjmů si OSVČ vypočítá jako 15 % ze základu daně. Základ daně je vypočítán z příjmů po odečtení výdajů a nezdanitelných položek. To znamená, že z celkových příjmů, které osoba samostatně výdělečně činná v průběhu daného období získá, jsou odečteny veškeré náklady spojené s vyděláváním těchto příjmů. Takto se stanoví základ daně, ze kterého se poté vypočítá daň ve výši 15 %.

Je však důležité poznamenat, že z vypočítané daně se ještě odečtou daňové slevy a zvýhodnění. Tyto položky samozřejmě mají vliv na konečnou výši daně, kterou OSVČ musí zaplatit.

Dle své individuální situace, rozsahu podnikání, výše příjmů a dalších okolností si OSVČ může vybrat způsob, který nejvíce odpovídá jejímu podnikání a tím pak splnit svou daňovou povinnost. Mezi možnosti patří systém paušální daně, paušálních výdajů, daňové evidence nebo účetnictví.

Vlastní platba daně pak samozřejmě musí proběhnout v termínu k tomu určeném, což znamená současně s podáním přiznání k dani z příjmu případně ve dnech bezprostředně následujících.