Jak podat daňové přiznání v roce 2023?

K podání daňového přiznání jsou i v roce 2023 dvě základní možnosti, jak tuto povinnost splnit. První je klasické podání v papírové formě a druhou variantou, je podání elektronické. Záleží na tom co komu v případě uvedené povinnosti ukládá zákon o daních z příjmů a případně i další zákony.

Elektronické podání přiznání je v roce 2023 jedinou správnou cestou podání pro podnikatele a právnické osoby. I drobní podnikatelé již musí v roce 2023 přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podat povinně elektronickou cestou. Povinnost se od roku 2023 rozšířila na všechny podnikatele a právnické osoby z důvodů státem povinně zřízených datových schránek.

Nepodnikající fyzické osoby mohou i v roce 2023 své přiznání podat na příslušném papírovém formuláři. Tento formulář je možné získat na jakémkoli finančním úřadě. Papírové přiznání je následně možné doručit na finanční úřad osobně, odeslat jej prostřednictvím České pošty nebo jej také poslat elektronicky.

Elektronicky je nejlépe přiznání podávat přes Online finanční úřad Finanční správy ČR

Nejjednodušší způsobem podání elektronického daňového přiznání je skrze Online finanční úřad, kam vede cesta přes webové stránky FS. K přihlášení do této platformy je potřeba elektronická identita k níž je možné využít bankovní identitu, občanský průkaz s čipem nebo datovou schránku.

I v roce 2023 je možné o pomoc s podáním přiznání požádat daňového poradce

Pokud je však pro někoho podání daňového přiznání až nesnesitelně stresující, nebo se prostě nechce s daným úkolem trápit je samozřejmě možné využít služeb daňových poradců. Daňový poradce může pomoci jak s vyplněním, tak i právě s podáním přiznání.

Napsat komentář