Co hrozí za nepodání daňového přiznání?

Za nepodání daňového přiznání k dani z příjmu hrozí samozřejmě sankce. Jedná se prakticky o stejný postih, jako když se nezaplatí daň z příjmů.

Pokud jste povinní podávat daňové přiznání musíte tuto povinnost splnit. V případě, že povinnost splněna není, tak vám úřad zašle výzvu, ve které vás upozorní na vaši povinnost a určí vám náhradní termín pro podání daňového přiznání.

Nesplníte-li svou povinnost ani na výzvu, tak musíte počítat s postihem. Pokuta hrozí od 500 Kč a může dosáhnout až výše až 300 tisíc korun.

Výši pokuty určuje finanční úřad. A jak ji určuje? Pokuta se vypočítá jako 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. To znamená, že čím déle s podáním daňového přiznání otálíte, tím vyšší pokutu můžete dostat. V případě, že je vaše podnikání ztrátové, pokuta se počítá jako 0,01 % z daňové ztráty. Maximální výše pokuty je však stanovena na oněch 300 000 Kč a vyšší tedy pokuta za nepodání přiznání k dani být nemůže.

A co když se s podáním daňového přiznání opozdíte jen o pár dní? I to je situace, kterou finanční úřad řeší. Pokud je vaše přiznání podáno sice později, ale ne o více než o pět pracovních dnů po skončení lhůty pro podání, pokuta vám nehrozí.

Napsat komentář