Co se stane když nezaplatím daň z příjmů?

Povinnost zaplatit daň z příjmů je nedílnou součástí podání daňového přiznání. Pokud tato povinnost splněna není, může finanční úřad uložit pokutu v rozmezí od 500 Kč až do 300 000 Kč, přičemž částka 300 000 představuje maximální limit.

V uvedené situaci je zásadní vědět, že je zde zákonem dána možnost daň zaplatit bez sankcí ještě další 4 pracovní dny po termínu splatnosti. Od 5 dne u nezaplacené daně nabíhá penále z prodlení. Dále je dobré vědět, že za nesplnění povinností podání přiznání i platby daně bude poplatník vždy upozorněn finančním úřadem s výzvou k tomu, aby povinnosti dodatečně splnil.

Pokud daň nezaplatíte, můžete očekávat penále ve výši 20% z daně. Dále platí 1% poplatek z případného snížení daňové ztráty. Toto však není konečná suma, za každý den prodlení se vám účtují úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den, kdy daň nebyla zaplacena.

Na druhou stranu i v roce 2023 platí že, finanční úřad nebude pokutu uplatňovat, pokud je v případě jednoho typu daně a jednoho zdaňovacího období částka pokuty nižší než 200 Kč.

Napsat komentář