Kdy nejpozději odevzdat daňové přiznání v roce 2023?

Ohledně toho, kdy má být v roce 2023 nejpozději odevzdáno daňové přiznání vždy záleží na tom o přiznání k jaké dani jde. Přiznání k jednotlivým daním má zákonem stanoveny různé lhůty. V jiné lhůtě je tedy nutné odevzdávat například Přiznání k dani z nemovitých věcí čili dani z nemovitosti a jinou lhůtu pro odevzdání má určenu Přiznání k dani z příjmu fyzických či právnických osob.

Důležité je vědět, že na konec zákonné lhůty pro odevzdání přiznání navazuje ještě lhůta toleranční

Podívejme se tedy nyní na to, jak je to v roce 2023 s odevzdáním přiznání k dani z příjmů za rok 2022 a jeho lhůtami.

V případě odevzdávání přiznání k dani z příjmů je důležité mít na paměti, že termínů odevzdání je několik a závisí na formě podávaného přiznání i na tom, zda využíváte služeb daňového poradce nebo máte nařízený audit.

Papírová verze přiznání

Pokud odevzdáváte klasickou listinnou formu daňového přiznání, je pro vás klíčovým datem pondělí 3. dubna 2023. Uvedený den končí zákonná lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů v listinné podobě. Ale pokud se vám nepodaří do uvedeného dne přiznání podat, nemusí to hned znamenat sankci. Platí totiž, že po skončení zákonné lhůty přichází lhůta toleranční. Finanční úřady jsou připraveny tolerovat zpoždění až do pěti pracovních dnů, aniž by vám byla uložena pokuta. Nejpozdější termín pro odevzdání listinné formy je tedy do pátku 7. dubna 2023.

Přiznání elektronicky

Jiné datum platí pro ty, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání elektronicky. V tomto případě se termín posouvá o jeden měsíc, tedy na úterý 2. května 2023. Uvedené datum je opět koncem zákonné lhůty, ale stejně jako v předešlém případě následuje toleranční lhůta pěti pracovních dnů, kdy je možné elektronicky podávané přiznání ještě odevzdat bez pokuty. Nejpozdější termín je pak v tomto případě 9. května 2023.

Přiznání řešené za pomoci daňového poradce

Poslední skupinou jsou ti, kteří využívají služeb daňového poradce, nebo mají nařízený audit. Termín pro podání daňového přiznání je pro tuto skupinu celkově delší se pro ně posouvá až na pondělí 3. července 2023. I na tento termín navazuje toleranční lhůta, pro odevzdání bez pokuty..

Napsat komentář