Jak podepsat žádost o roční zúčtování?

V jednom z předchozích článků na tomto portálu jsme si řekli co je roční zúčtování daně a také, že je k němu potřeba podepsat onen mezi poplatníky celkem oblíbený „růžový formulář“ čili Prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob. Pro jistotu se však na podepsání žádosti o roční zúčtování podívejme o něco detailněji.

Žádost o roční zúčtování se tedy podává prostřednictvím výše uvedeného prohlášení poplatníka účetnímu oddělení zaměstnavatele. Tento proces může být organizován různými způsoby, v závislosti na interních postupech zaměstnavatele a na přednostech účetního oddělení.

V některých případech může zaměstnanec jednoduše skutečně jen podepsat připravený vyplněný formulář žádosti o roční zúčtování, který účetní již vyplnila na základě zaměstnancem dodaných podkladů.

Jindy může být postup takový, že je zaměstnanec požádán, aby formulář sám vyplnil a předal jej účetnímu oddělení již kompletně vyplněný a podepsaný. Ani jeden z postupů není nesprávný a každý může mít výhody i nevýhody.