Jak prokázat slevu na studenta?

Zákony a pravidla ČR a nejen ty daňové přiznávají studentům nejrůznější zvýhodnění právě díky statutu studenta. Nejrůznější výhody a úlevy včetně těch daňových jsou studentům poskytovány zejména proto, že se jedná o nezaopatřené děti, které ještě nemají možnost získávat vlastní příjem nebo je tato možnost velmi omezena právě z důvodu věku a přípravy na budoucí povolání studiem.

Nárok na slevu či slevy z titulu studenta je však většinou nutné také prokázat čili doložit. Záleží na tom o jakou slevu se jedná, protože jak je řečeno výše student může mít nárok na nejrůznější slevy daňové i nedaňové.

Nárok na daňové slevy se prokazuje potvrzením o studiu. Potvrzení vydává škola na které student studuje většinou v prezenčním studiu. Potvrzením student dokazuje, že v předmětném období na které žádá slevu na dani je studentem dané školy. Potvrzením o studiu dokládá student slevu na dani na studenta čili slevu z vlastních příjmů získaných například přivýdělkem z brigády či drobného zaměstnání. Potvrzením o studiu se však dokládá také daňové zvýhodnění na dítě, které uplatňuje rodič studenta čili potomka staršího15 let jako svoji slevu na dani ze svých příjmů.

Nedaňové slevy může student prokazovat i studijním průkazem

Jak je řečeno výše, student může mít z titulu studenta nárok i na jiné než daňové slevy například slevu na jízdném, slevy na kulturní akce atd. Tyto slevy lze dokládat čili prokazovat třeba studijním průkazem.