Jak se dani nepeněžní příjem?

Nepeněžní příjem je specifický typ příjmu, který je poskytnut ve formě, která není peněžní částkou, ale něco jiného. Nejčastěji je to naturální mzda, což je mzda poskytnutá v podobě zboží nebo služeb, Také může jít o další nepeněžní příjmy poskytované jako zaměstnanecké výhody, jako jsou firemní vozy, stravování a další.

Stejně jako peněžní příjmy, tak i nepeněžní příjmy podléhají zdanění příjmů ze závislé činnosti fyzických osob a v souladu s § 3 zákona o daních z příjmů jsou předmětem daně. To znamená, že i když příjem není poskytnut v peněžní formě stále je potřeba ho zdaňovat. Pokud nejde o příjem od daně ze zákona osvobozený.

Je důležité vědět, že podle § 6 odst. 9 Zákona o dani z příjmů jsou některé formy nepeněžního plnění osvobozeny od daně na straně zaměstnance. To zahrnuje například plnění vynaložená zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených se zvýšením kvalifikace zaměstnance, nebo hodnotu stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů a další nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem,.

Pokud však nepeněžní plnění zaměstnavatele nesplní podmínku pro to, aby bylo osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti, pak je toto plnění, které je na straně zaměstnance zdanitelným příjmem a tento nepeněžní příjem musí být zdaněn. Z takového nepeněžního příjmu musí být odvedeno také pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Napsat komentář