Jak se opravuje souhrnné hlášení k DPH?

Nikdo není dokonalý, a tedy i při vyplňování souhrnného hlášení k DPH může dojít k omylu. V takovém případě je nezbytné chybu náležitě odstranit, jak stanovuje zákon. K opravě chyb slouží podání Následného souhrnného hlášení a proces oprav zahrnuje vložení nového řádku (pokud předchozí podání daný řádek neobsahovalo), stornování řádku z předchozích podání (pokud daný řádek neměl být v předchozím podání uveden) a korekci údajů v řádku z předchozího podání.

Opravu údajů lze provést následujícími způsoby:

  • vložením nového řádku s údaji uvedenými v prostřední části B,
  • stornováním předchozího řádku zaškrtnutím ve sloupci „Storno řádek“ a následným vyplněním všech údajů z původního řádku v novém souhrnném hlášení,
  • opravou údajů z předchozího podání stornováním původního řádku a vložením nového korektního řádku.

Pokud plátce odhalí, že v souhrnném hlášení provedl chybu, je povinen podat následné souhrnné hlášení do 15 dnů od data, kdy chybu zjistil, a to výhradně v digitální podobě.