Jak se počítá daň z prodeje nemovitosti?

Základem výpočtu daně z prodeje nemovitosti je rozdíl mezi příjmem a výdajem. To to tedy znamená, že daň se určuje rozdílem mezi prodejní cenou, za jakou nemovitost prodáte, a cenou, za jakou byla nemovitost koupena případně odhadní cenou, když jde o nemovitost získanou dědictvím. Rozdíl mezi uvedenými veličinami se tedy se považuje za zisk z prodeje.

Sazba daně z prodeje nemovitosti je ve většině případů stanovena na 15 % nebo 23 % ze zisku z prodeje, v závislosti na celkové výši zisku. Konkrétně, pokud výše vašich zisků nedosahuje 48násobku průměrné mzdy, platí se nižší sazba daně, tedy 15 %. Ve chvíli, kdy ale výše vašich zisků přesahuje hranici 48násobku průměrné mzdy, vše, co tento limit přesahuje, je zdaněno vyšší sazbou, tedy 23 %.

Pro názornost si představme si, že byla koupena nemovitost za 2 milióny korun a nyní dochází k prodeji této nemovitosti za 4,5 miliónů korun. Zisk z tohoto prodeje tedy činí 2,5 miliónů korun a je z něho potřeba zaplatit daň z prodeje.. Pokud vezmeme v úvahu průměrnou mzdu na rok 2023, která činí 40 324 korun, její 48násobek dosahuje výše 1 935 552 Kč. To znamená, že část vašeho zisku do výše 1 935 552 korun bude zdaněna nižší 15 % sazbou daně z příjmu. Zbývající částka zisku, která přesahuje tento limit, tedy 564 448 Kč, bude pak zdaněna sazbou 23 %.

Pokud z prodeje nemovitosti žádný zisk nevznikl nebo vznikla ztráta, tak se daň neplatí

Co se týče situace, kdy byste na prodeji nemovitosti nevydělali nebo ji dokonce prodali se ztrátou, je dobré vědět, že v takovém případě neplatíte žádnou daň. Je tedy důležité si uvědomit, že daň z prodeje nemovitosti se vypočítává pouze z dosaženého zisku.

Další informace ohledně daní z prodeje nemovitostí například jaké daně se z prodeje nemovitosti platí je možné získat i z dalších příspěvků na tomto portálu. Výpočtu DPH u prodeje nemovitosti se bude věnovat některý z následujících článků.