Jak se zdaňují příjmy ze zahraničí?

Daňové záležitosti pro poplatníky v České republice, kteří mají příjmy ze zahraničí, mohou být různě složité. Podle zákona o daních z příjmu musí i tyto příjmy správně zdanit. Zdanění se liší pro daňové rezidenty a nerezidenty. Daňový rezident je povinen zdanit všechny své příjmy v zemi své rezidence, zatímco nerezident je povinen zdanit pouze ty příjmy, které z dané země pocházejí. Existují však určité výjimky.

Osoba s trvalým bydlištěm v ČR a pobývající zde většinu roku je považována za daňového rezidenta ČR. Pokud takový rezident má zdanitelný příjem ze zahraničí, jeho zdanění závisí na povaze příjmu a zda už byl v zahraničí zdaněn. či nikoliv Důležitým prvkem je také existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a zemí, odkud příjmy pocházejí.

Zásadní pro zdanění zahraničních příjmů je smlouva o zamezení dvojímu zdanění a postupy v ní určené

Tato smlouva zabraňuje dvojímu zdanění příjmů. Příjmy ze zahraničí je třeba uvést ve většině případů v českém daňovém přiznání. V určitých případech, jako je nízký příjem do limitu stanoveného zákonem, příjmy osvobozené od daně nebo příjmy ze zaměstnání v zahraničí, které byly řádně zdaněny v zahraničí, nemusí být daňové přiznání podáváno.

Dvojímu zdanění brání smlouva o zamezení dvojímu zdanění která určí jaký postup pro daňové vyrovnání příjmu zvolit. Může to být buď, metodou vynětí příjmu z daně v ČR, nebo metodou zápočtu zahraniční daně podle limitu stanoveného v smlouvě.

Postupuje se buď metodou vynětí zahraničního příjmu z tuzemské daně nebo se daň započte a následně se základ daně sníží o zaplacenou daň ze zahraničního příjmu

Pokud jde o příjmy ze zaměstnání v zahraničí, úroky a dividendy z cenných papírů či příjmy z pronájmu nemovitostí v zahraničí, vše závisí na konkrétních podmínkách. Někdy je možné vynětí jindy zápočet Je vždy doporučeno se případně poradit s daňovými odborníky, která cesta je v konkrétní situaci tou nejoptimálnější. U příjmů ze zahraničních cenných papírů a kryptoměn je dobré si zjistit zda uvedený příjem není možné podle lokálních předpisů země původu příjmu tento příjem od daně osvobodit. Pokud osvobození možné není, daní se příjem obvykle v zemi rezidenta.

Při vynětí daně se příjmy ze zahraničí uvádí v daňovém přiznání a na základě potvrzení o zdanění v zahraničí se tyto příjmy vyjmou ze základu daně. Při zápočtu daně se daň vypočte z celého základu daně a na základě potvrzení o zdanění v zahraničí se sníží o daň zaplacenou v zahraničí.