Jaké příjmy jsou osvobozeny od daně?

Osvobození od daně z příjmů se týká příjmů, které jsou zákonem od placení daně osvobozeny. Tato specifická část daňového systému je popsána v několika paragrafech Zákona o daních z příjmů (ZDP). Konkrétně se jedná o paragrafy 4, 4a, 4b (odstavec 2), 6 (odstavec 9) a 10 (odstavec 3).

Nejčastěji do osvobozených příjmů od daně patří výdělky z příležitostné činnosti. Dále do této kategorie patří výhry z loterií a sázek do milionu Kč, příjmy z pojištění majetku a velmi často se osvobození od daně z příjmů vztahuje také na dědictví či nabytí vlastnického práva k pozemku, a zřízení věcného břemene. Kromě těchto záležitostí však zákon uznává mnoho dalších situací, kdy lze příjmy osvobodit od daně z příjmů. Podrobné informace k dané problematice jsou samozřejmě k dispozici na webu Finanční správy v sekci daně/daň z příjmu/fyzické osoby/ostatní/.

Příjmy osvobozené od daně mohou osvobozovat i od podání daňového přiznání

Když mluvíme příjmech, které jsou osvobozeny od daně, je důležité zdůraznit, že se tyto příjmy do daňového přiznání neuvádí. To znamená, že pokud daná fyzická osoba má takovéto příjmy, nemusí je zahrnout do svého daňového přiznání. Důležitým aspektem tohoto pravidla je, že pokud je jediným příjmem fyzické osoby příjem, který je osvobozen od daně, pak tato osoba nemusí podávat daňové přiznání vůbec.

Napsat komentář