Jaká částka se nemusí danit?

Daňové zákony a pravidla určují samozřejmě také to, jaký příjem je nutné zdanit a jaký nikoliv.

Jedním z těchto pravidel je, že příležitostné příjmy, které nepochází z podnikatelské činnosti pokud nepřesáhnou 30 tisíc korun ročně tak nepodléhají zdanění. V je nutné být velmi opatrní a důkladně si promyslet, jaké příjmy člověk vlastně má, aby nedošlo k chybám v daňových povinnostech a nehrozily sankce za nezdanění příjmu či nepodání přiznání.

Co přesně si ale pod tímto pojmem představit? Příležitostný příjem je definován v § 10 odst.1 zákona o dani z příjmu jako příjem z jednorázových aktivit nebo služeb, pro které daný člověk nemá zavedené živnostenské oprávnění. Tedy pokud má poplatník během roku jednorázový mimořádný výdělek nebo několik drobných výdělků, a celková roční vydělaná částka nepřesáhne limit 30 tisíc korun, není třeba ji danit.

Pro nedanění příjmu je velmi rozhodující i to z jaké činnosti pochází

V dané souvislosti je důležité vědět, že za příležitostný příjem není možné považovat nízký příjem pod 30 tisíc korun, pokud jej člověk získá na základě svého živnostenského oprávnění. To znamená, že pokud je někdo živnostník a v rámci své živnosti vydělá méně než 30 tisíc korun ročně, tato suma mu nebude považovaná za příležitostný příjem a bude třeba ji zdanit.

.

Napsat komentář