Jaká je daň z příjmů pro studenty?

Při pohledu na daňovou legislativu je důležité zdůraznit, že příjmy studentů, stejně jako příjmy ostatních poplatníků, podléhají stejným sazbám a pravidlům daně z příjmů jako příjmy ostatních poplatníků, kteří nejsou studenty. Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou v ČR dvě. Základní sazba je 15 procent a je zde ještě sazba 23 %, která se používá pro zdanění nadlimitních příjmů.

Systém zdanění, který je používán pro studenty, je taktéž shodný s tím, který je používán pro ostatní poplatníky. To znamená, že se daně z příjmů vyměřují buď jako zálohová daň nebo jako srážková daň, podle typu a zdroje příjmů.

Typickým příkladem příjmů studentů, které podléhají zdaňování, jsou běžné příjmy, například nejrůznější přivýdělky z brigád či zaměstnání, které nejsou nadlimitní. Ty podléhají u všech poplatníků, včetně studentů, zdanění sazbou 15 procent.

Nicméně, mohla by nastat výjimečně i situace, kdy by příjmy studenta mohly překročit určitou zákonem stanovenou částku čili limit stanovený zákonem o dani z příjmů. V takovém případě by se na tyto příjmy vztahovala vyšší sazba daně, konkrétně 23 procent. Nadlimitní příjem je příjem, který přesáhne částku 48násobku průměrné mzdy.

Je také důležité si uvědomit, že studenti mohou u svých zdanitelných příjmů využít daňové slevy a zvýhodnění, které jim umožňují snížit jejich daňovou povinnost. Jde například o základní daňovou slevu na poplatníka nebo daňovou slevu na studenta a někdy je možné využít i některou z dalších daňových slev či zvýhodnění. Tyto slevy mohou významně snížit celkovou daňovou povinnost studenta a tím mu umožnit zaplatit státu na dani méně, nebo ji dokonce nemuset platit vůbec.