Jaké jsou druhy dani?

V České republice máme dva hlavní druhy daní, a to přímé daně a nepřímé daně. Podívejme se nyní detailněji, které daně do které skupiny patří a čeho se týkají.

Přímé daně

Přímé daně jsou takové daně, které občané a firmy platí přímo státu z vlastních příjmů. Pro lepší pochopení toho, co přímé daně znamenají, můžeme uvést příklad daně z příjmů fyzických či právnických osob Daň z příjmů se vztahuje na výdělek, který jste získali buď jako zaměstnanec nebo jako podnikatel samostatně výdělečně činný.

Mezi přímé daně patří právě daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti (která byla ale již zrušena), darovací daň (také zrušena), Dary se daní prostřednictvím daně z příjmů, pokud nejsou od daně osvobozeny. Dále do této skupiny patří i dědická daň, která byla opět taktéž zrušena a rovněž do uvedené skupiny patří i silniční daň.

  • Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na občany ČR, kteří zde mají trvalý pobyt nebo se zde obvykle zdržují. Tato daň se vypočítává z výdělku ze zaměstnání, podnikání, z nájmů, z kapitálového majetku a dalších příjmů.
  • Daň z příjmů právnických osob platí právnické osoby, jako jsou například firmy, organizační složky státu nebo občanská sdružení .

  • Daň z nemovitých věcí (někdy známa i jako daň z nemovitosti) platí všichni majitelé nemovitostí, a to jak pozemků, tak i staveb.

  • Silniční daň platí všichni, kteří využívají auto pro své podnikání a auto je registrované v ČR. Ale od roku 2022 se tato daň vztahuje pouze na nákladní auta a jejich přípojná vozidla.

Nepřímé daně

Nepřímé daně jsou naopak daně, které se neplatí přímo státu, ale prostřednictvím různých zprostředkovatelů. Typickým příkladem nepřímé daně je daň z přidané hodnoty (DPH) nebo spotřební daň. Tyto daně platíte například při nákupu zboží v supermarketu. Supermarket za vás tuto daň odvede do státní pokladny.

Pokud se podíváme na nepřímé daně, zahrnuje to DPH, spotřební daň a ekologickou daň.

  • DPH, neboli daň z přidané hodnoty, patří mezi všeobecné daně. To znamená, že ji platíte jako spotřebitel při nákupu zboží nebo služeb, na které se tato daň vztahuje.
  • Spotřební daň se vztahuje na nákup nezdravého a škodlivého zboží, jako je alkohol a tabák.
  • Cílem ekologických daní je snížit poptávku po výrobcích, které škodí životnímu prostředí. Tyto daně se tedy vztahují na pevná paliva, elektřinu, zemní plyn, pohonné hmoty a také na auta při první registraci.

Důležité informace ohledně daní lze vždy nalézt na webu Finanční správy.

Napsat komentář