Kdo má povinnost podávat kontrolní hlášení DPH?

Plátci daně z přidané hodnoty (DPH) jsou ze zákona povinni pravidelně podávat kontrolní hlášení, které je součástí jejich daňových povinností. Kontrolní hlášení je vlastně pravidelný výkaz uskutečněné ekonomické činnosti a plnění daňových povinností vázaných k DPH. Jde o nástroj pravidelné kontroly, který má pomáhat k předcházení i případnému včasnému odhalení daňových podvodů.

Plátci DPH jsou povinni podávat kontrolní hlášení, pokud realizovali nebo obdrželi zdanitelné plnění v rámci tuzemské ekonomiky, nebo pokud uplatňují nárok na odpočet daně. Všechny údaje uvedené v kontrolním hlášení musí odpovídat příslušným položkám v daňovém přiznání. Je důležité poznamenat, že kontrolní hlášení neslouží jako náhrada za přiznání k DPH. Jedná se o dvě odlišné a samostatné povinnosti.

Právnické osoby jsou povinny podávat kontrolní hlášení k DPH každý měsíc, bez ohledu na to, to jak mají stanoveno zdaňovací období. Fyzické osoby podávají hlášení buď měsíčně nebo čtvrtletně, v závislosti na tom, jak mají nastavené zdaňovací období. Takzvané identifikované osoby však tuto povinnost nemají. Kontrolní hlášení je nutné podávat výhradně v elektronické formě a v případě nesplnění této povinnosti hrozí sankce v podobě pokuty.

Informace informace ohledně kontrolního hlášení a případně dalších povinností pro tuto oblast plátci naleznou také na webu Finanční správy, například zde.