Kdo musí podat daňové přiznání elektronicky?

Elektronicky musí podat daňové přiznání všichni poplatníci, kterým tuto formu podání určují daňové zákony především zákon o dani z příjmů a zákon o DPH.

S příchodem roku 2023 se povinnost podávat daňové přiznání elektronicky hodně rozšířila z důvodů státem zřízených povinných datových schránek a vztahuje se na mnohem širší okruh poplatníků než dříve.

Elektronicky musí daňové přiznání podávat všichni podnikatelé čili všechny podnikající právnické osoby i všechny podnikající fyzické osoby. Povinnost se od 1. 1. 2023 vztahuje i na všechny podnikající osoby evidované jako OSVČ a platí i pro osoby, které mají podnikatelskou činnost přerušenu nebo pozastavenu. Elektronicky musí mít už v roce 2023 podáno přiznání všichni podnikatelé i další osoby s touto povinností. kteří v okamžiku podání přiznání již měli povinnou datovou schránku zřízenu.

Povinnost elektronického podání mají nově i nepodnikající právnické osoby včetně neziskovek

Povinnost podávat daňové přiznání elektronicky se taktéž od 1. 1. 2023 vtahuje i na všechny nepodnikající fyzické osoby, které jsou zapsány v základním registru právnických osob, protože i těmto osobám byla povinně zřízena datová schránka. Elektronicky tedy musí přiznání podávat:

  • společenství vlastníků jednotek,
  • nadace, nadační fondy i veřejně prospěšné společnosti,
  • ústavy,
  • veřejné spolky, společenstva a občanská sdružení.

Jak podat přiznání elektronicky, můžete zjistit taktéž na stránkách tohoto portálu.