Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání?

Zaměstnanci jsou povinni podávat daňové přiznání k dani z příjmu, pokud si nemohou své daňové závazky vyřídit prostřednictvím ročního zúčtování daně u svého zaměstnavatele. Tato povinnost se vztahuje na ty, kteří v předchozím zdaňovacím období měli různé zdanitelné příjmy přesahující zákonem určené limity pro nedanění.

Následující skupiny zaměstnanců musí podat daňové přiznání:

  1. Ti, kteří během posledního zdaňovacího období pracovali současně pro více než jednoho zaměstnavatele.
  2. Zaměstnanci, kteří si přivydělávali z podnikání, pronájmu, nebo získávali honoráře, například z umělecké činnosti, s příjmy přesahujícími 20 tisíc korun ročně pro zdaňovací období roku 2023. V přechozích letech byl tento limit na částce jen 6000 Kč za celý rok.
  3. Ti, kteří měli jiné příležitostné příjmy, jak jsou definovány v § 10 zákona o daních z příjmů, přesahující 30 tisíc korun za rok.
  4. Osoby, které v minulém roce ukončily penzijní či životní pojištění, na které v minulosti uplatňovaly daňové úlevy, a nyní je potřeba tyto úlevy v daních vyrovnat.
  5. Jedinci obchodující s cennými papíry, mající zisky z cenných papírů v zahraničí, nebo ti, kteří uskutečnili transakce s kryptoměnami.

Pokud se zaměstnanci nacházejí v některé z výše uvedených situací, musí si sami vyřídit daňové povinnosti podáním daňového přiznání. Další informace ohledně daňového přiznání lze zjistit také na internetových stránkách Finanční správy ČR