Zaměstnanci a přiznání k dani z příjmů v roce 2024

I v roce 2024 zůstává v platnosti pravidlo, že ne všichni zaměstnanci mohou své daňové povinnosti vyřešit prostřednictvím ročního zúčtování daně přímo u zaměstnavatele. Nejeden zaměstnanec je ze zákona povinen podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2023 a z této povinnosti se nemůže nijak vyvázat.

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů může zaměstnanci vzniknout v mnoha situacích

Daňové přiznání za rok 2024 musí podat všichni, kdo v roce 2023 měli kromě příjmů ze zaměstnání i další zdanitelné příjmy. To se týká i těch, kteří pracovali současně pro více zaměstnavatelů a oba zaměstnavatelé z jeho příjmu odváděli zálohy na daň z příjmů, neboť v takovém případě není možné podepsat prohlášení poplatníka u zaměstnavatele.

Povinnost podat daňové přiznání v roce 2024 mají také ti, kdo kromě hlavního zaměstnání měli další příjmy, například z dohody o provedení práce s odměnou přesahující 10 000 Kč měsíčně, z nichž byly odváděny zálohy na daň a sociální pojištění.

Podnikání si žádá přiznání vždy a předčasné ukončení životního pojištění se bez stejné povinnosti také neobejde

Dále jsou k podání daňového přiznání povinni i ti, kdo v roce 2023 podnikali na vedlejší činnost nebo pomáhali v rodinném podnikání. Přiznání je nutné podat i v případě, že byly příjmy z pronájmu nemovitosti vyšší než 20 000 Kč za rok, nebo pokud bylo předčasně zrušeno životní pojištění, na které byly uplatňovány daňové odpočty.

Při přiznání k dani je i v roce 2024 potřeba dokládat a hlídat termíny dle způsobu podání

Je důležité ke všem příjmům uvedeným v přiznání přiložit příslušné doklady, včetně potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, dokumentaci k příjmům z podnikání a k zrušenému pojištění, stejně jako doklady k uplatňovaným slevám na dani a daňovým odpočtům.

Nepodnikající zaměstnanci mohou daňové přiznání podat v papírové formě do 2. dubna 2024, elektronicky do 2. května 2024, a s pomocí daňového poradce mají čas až do 1. července 2024. Podnikatelé a ti, kdo podnikají na vedlejší činnost, jsou povinni podávat přiznání elektronicky, a to buď datovou schránkou nebo přes portál MOJE daně Finanční správy ČR s využitím elektronické identity.