Kdy OSVČ neplatí daň z příjmu?

OSVČ, neboli osoba samostatně výdělečně činná, může být podle zákona o dani z příjmu osvobozena od placení daně z příjmu za určitých okolností stejně jako jiní daňový poplatníci. Tato situace nastává tehdy, kdy za zdaňovací období kalendářního roku má OSVČ pouze příjmy, které nepodléhají dani z příjmu.

Od daně z příjmu jsou obecně zákonem o dani z příjmu osvobozeny některé typy příjmů. Jedná se o příjmy dle paragrafu 10, odstavec 3) tohoto zákona a taktéž některé další příjmy například dle § 4 téhož zákona. Osvobozenými příjmy dle těchto paragrafů jsou například výdělky z příležitostné nepodnikatelské činnosti do výše 30 000 Kč, výhry z loterií a sázek do milionu korun, příjmy z pojištění majetku, příjmy z nabytí vlastnického práva k pozemku (například z případného zřízení věcného břemene), a další. Pokud má OSVČ pouze takovéto příjmy, tak z nich daň z příjmu samozřejmě neplatí. Další informace ohledně osvobozených příjmů lze získat na webu Finanční správy ČR.

Z osvobozených příjmů se pouhým překročením limitu mohou stát příjmy z nichž je třeba daň zaplatit

Je však třeba si uvědomit, že některé z těchto osvobozených příjmů se mohou stát zdanitelnými, pokud jejich hodnota překročí legislativou stanovený limit. V takovém případě je OSVČ povinna uhradit daň z těchto příjmů.

Konkrétně si OSVČ musí dávat velký pozor na příjmy z příležitostných činností. Pokud jde o příjem z příležitostné činnosti do 30 tisíc korun, tento nepodléhá dani, pokud uvedená činnost není provozována na základě živnostenského oprávnění. Ve chvíli, kdy má OSVČ na určitou činnost živnostenský list, již nemůže být tato činnost považována za příležitostnou a příjem z ní je zdanitelný. To znamená, že i když by tento příjem nepřesáhl hranici 30 000 Kč, OSVČ je povinna z něj zaplatit daň.