Kdy se neplatí darovací daň z nemovitosti?

Je důležité upozornit, že darovací daň byla v České republice zrušena. V současnosti se případné daňové povinnosti vztahující se k darům řídí podle zákona o daních z příjmů.

Darování nemovitosti a neplacení daně se řídí stejnými pravidly jako u jiných typů darů. To znamená, že mezi blízkými příbuznými, včetně přímých i nepřímých linii, nebo mezi osobami, které společně žily a sdílely domácnost alespoň jeden rok před se daň z darované nemovitosti neplatí.

Navíc také platí, že i pokud je nemovitost darována mezi osobami, které nejsou příbuzné, může být taktéž od daně z příjmů osvobozena. Pokud totiž darovatel vlastnil nemovitost po dobu minimálně deseti let či déle před jejím darováním a společně s obdarovaným s o nemovitost staral je splněn takzvaný test vydržení. Tento časový test vydržení je klíčovým kritériem pro osvobození od daně v těchto případech.