Kdy se platí daň z dědictví?

Daň z dědictví samotného se čili dědická daň se neplatí. Zrušení dědické daně bylo realizováno v roce 2014 a stejně tak byla zrušena daň z nabytí nemovitosti od roku 2020. Poplatky, které se dědictví týkají jsou poplatky notáři a poplatky spojené s odhadem ceny zděděného majetku. Nicméně, v některých situacích spojených s dědictvím může dědice stále zasáhnout daňová povinnost, a to konkrétně v případě prodeje zděděné nemovitosti.

Někdy, ale ne vždy je třeba zaplatit daň z příjmu z prodeje zděděné nemovitosti

Pro většinu dědiců se zděděná nemovitost považuje za bezúplatný příjem podle § 10 odst. 2 zákona o daních z příjmů, a jsou proto od daně osvobozeni. Pokud se však dědic rozhodne nemovitost prodat krátce po jejím získání, může na něj dopadnout povinnost podat daňové přiznání a zdanit příjem z prodeje sazbou 15 %.

Klíčové faktory určující, zda dědic musí zaplatit daň z prodeje nemovitosti, zahrnují okolnosti prodeje, zejména dobu od zdědění nemovitosti do jejího prodeje. Obecně platí, že čím déle dědic nemovitost drží před jejím prodejem, tím větší je šance na osvobození od daně z tohoto prodeje.

Prodej nemovitosti zděděné v přímé příbuzenské linii se často podaří osvobodit od daně z prodeje rychleji

Prodej nemovitosti po deseti letech od jejího nabytí umožňuje dědici osvobodit získaný příjem od daně z příjmu, a tedy se daně neplatí. Navíc, pokud zůstavitel, který je v přímé linii příbuzenského vztahu (manžel/manželka, děti, vnoučata, rodiče, prarodiče), vlastnil nemovitost před dědicem, doba držení se sčítá. To znamená, že celková doba vlastnictví nemovitosti oběma stranami může vést k osvobození od daně z prodeje.

Jako příklad, pokud vnuk prodá nemovitost po své babičce, která ji vlastnila po dobu 15 let, může realizovat prodej ihned po ukončení dědického řízení a bude osvobozen od daně z příjmu z prodeje. Časový test pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob je splněn samotnou dobu držení babičkou. V důsledku přímé příbuzenské linie mezi babičkou a vnukem a držení nemovitosti delší než deset let je nárok na osvobození od daně z prodeje nemovitosti pro vnuka zajištěn.