Kdy se platí srážková daň z podílu na zisku?

Po rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku je nutné vyplatit podíly na zisku nejpozději do tří měsíců. Před vyplacením podílu je zákonem stanoveno, že musí dojít k odvedení srážkové daně ve výši 15 %. Toto pravidlo se vztahuje jak na podíly na zisku, tak na případné zálohy na podíl zisku.

Odvod daně musí být uskutečněn do konce měsíce následujícího po vyplacení

Osoba či entita, která zodpovídá za vyplacení podílu, je také odpovědná za srážení a následné odvedení daně příslušnému finančnímu úřadu. Termín pro odvedení srážkové daně je stanoven na konec měsíce následujícího po měsíci, kdy byla daň srážena. Například, pokud by podíl na zisku byl vyplacen v červnu 2023, posledním dnem pro odvod daně by byl konec července 2023.

Je důležité rozlišovat mezi srážkovou daní z příjmu fyzických osob a daní z příjmu právnických osob. V případě, že podíl na zisku náleží fyzické osobě, odvádí se srážková daň z příjmu fyzických osob. Pokud podíl patří právnické osobě, aplikuje se daň z příjmu právnických osob.

Při odvádění daně finančnímu úřadu je klíčové správně rozlišovat, zda jde o srážkovou daň fyzické či právnické osoby, a podle toho zaslat příslušnou částku na správný bankovní účet .Každý odvod má svůj účet pro splnění odvodu i svůj účet v účetnictví.