Kdy se podává dodatečné přiznání k DPH?

Dodatečné přiznání k DPH je nástrojem, kterým plátce DPH koriguje původně vykázané údaje, pokud zjistí, že údaje nevykázal správně a k tomuto poznatku dojde po vypršení lhůty pro podání řádného čili běžného přiznání. Na jeho základě pak správce daně upraví daňové vyměření nebo opraví údaje, které byly v rámci přiznání k DPH uváděny. Plátce DPH je povinen podat dodatečné přiznání, pokud sám zjistí, že skutečná daň se liší od té, která byla původně vyměřena.

Povinnost podat dodatečné přiznání nastává, pokud daňový subjekt zjistí, že skutečná daň je vyšší než ta, která byla naposledy vyměřena. Pokud však daňový subjekt zjistí, že daně má být méně, má možnost, nikoliv povinnost, podat dodatečné přiznání. Je však důležité poznamenat, že pokud byla daň stanovena na základě pomůcek nebo sjednání daně, dodatečné přiznání k nižší dani podat nelze.

Pozor na lhůty u dodatečného přiznání je jich více

Není však zákonná lhůta jako zákonná lhůta. Objektivně lze dodatečné přiznání podat během tříleté doby pro stanovení daně, která začíná od termínu pro podání řádného daňového přiznání. Jenže je zde i další zákonné ustanovení subjektivní k dané lhůtě, které si žádá, aby plátce DPH, pokud zjistí skutečnosti, které vyžadují podání dodatečného přiznání, opravil dané skutečnosti nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, kdy byla zjištěna chyba. Ohledně uvedených lhůt však aktuálně dochází k důležité změně kterou prozradí článek ohledně podání dodatečného přiznání na nižší daň.