Kdy se vrací daň z příjmu?

K vracení daně z příjmu respektive k vracení přeplatku na dani z příjmu dochází logicky v situaci, kdy poplatník v rámci daňové povinnosti odvedl státu na dani vyšší částku než činí jeho daňová povinnost a současně nemá tento poplatník na dani z příjmu nedoplatky. Na vrácení přeplatku daně je obecně zákonem stanovena lhůta 30 dnů.

Zaměstnancům s ročním zúčtováním u zaměstnavatele se daň vrátí na účet ve výplatě za březen

Každému poplatníkovi se přeplatek na dani vrací podle toho jakým způsobem a kdy o něj požádá. Jindy se vrací přeplatek zaměstnancům, kteří o něj žádají prostřednictvím ročního zúčtování daně prostřednictvím svého zaměstnavatele. Těmto zaměstnancům se přeplatek vrací při výplatě mzdy za březen čili na účtu mají přeplatek v měsíci dubnu, Ale jindy přeplatek dostanou ti, kdo podávají přiznání k dani z příjmů.

Poplatníkům podávajícím přiznání se daň vrátí podle toho, kdy bylo přiznání podáno a jestli v něm byly nebo nebyly chyby

Poplatníci, kteří podávají daňové přiznání k dani z příjmů si o vrácení daně, respektive jejího přeplatku, žádají prostřednictvím tohoto přiznání a přeplatek daně z příjmu se jim následně vrací podle toho, kdy konkrétně bylo přiznání podáno a záleží i na tom, zda bylo přiznání v pořádku, nebo bylo nutné v něm opravovat chyby.

Pokud je podání přiznání v pořádku daň se vrací na účet poplatníka nejpozději do jednoho měsíce po podání. Při přiznání podaném v základní lhůtě čili do začátku dubna se přeplatek vrátí na účet poplatníka nejpozději v prvních květnových dnech. V případě přiznání podaného elektronicky ve lhůtě do 2. května se daň vrací do 1. června. V případě podávání přiznání s pomocí poradce se daň vrací do začátku srpna Pokud je v přiznání chyba vrací se přeplatek až po opravě chyby, ale nejpozději do 3 měsíců od podání přiznání.

Napsat komentář