Které dary jsou od daně osvobozené?

V jednom z našich předchozích článků jsme se zmínili o zákonné povinnosti zdanění přijatých darů. Tento článek také odhalil, že některé dary jsou ze zákona osvobozeny od daně z příjmu.

Zakotveno je, že příjmy z darů nejsou předmětem daně, pokud celková hodnota všech darů od jednotlivého dárce nepřekročí limit 15 000 Kč za zdaňovací období, což je obvykle kalendářní rok.

Dále jsou ze zdanění osvobozeny všechny dary v následujících případech:

  • Existuje přímý příbuzenský vztah mezi dárcem a obdarovaným (rodiče, děti, vnuci, manželé)
  • Dárce a obdarovaný jsou příbuzní v pobočné linii (sourozenci, synovci a neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, manželé rodičů, děti manžela nebo rodiče manžela, manželé dětí)
  • Obdarovaný a dárce žijí alespoň jeden rok ve společné domácnosti, pečují o společnou domácnost, nebo je obdarovaný na dárce finančně závislý.

Rovněž jsou z daně osvobozeny dary určené na humanitární nebo charitativní účely, dary z veřejné sbírky a mnoho dalších darů, které splňují podmínky pro osvobození od daně. Detaily ohledně danění darů jsou specifikovány v paragrafech § 4 a § 4a zákona o daních z příjmů.